Obrazová ochranná známka, majitel W. Pelz GmbH & Co. KG

Základní údaje ochranné známky

Zdroj:EUIPO
Číslo přihlášky:15487796
Reprodukce:- - ochranná známka
-
Třídy výrobků a služeb:3, 5, 6, 16, 17, 22, 24, 25, 35
Obrazové třídy:26.4.1, 26.4.5, 26.4.18, 27.5.21, 27.99.16
Datum podání přihlášky:30.05.2016 EU
Datum zveřejnění přihlášky:19.10.2016 EU
Přihlašovatel/vlastník:W. Pelz GmbH & Co. KG
Země původu:Spolková republika Německo
Zástupce:**** Soukromá chráněná data ****
Barevná
Barvy:
Modrá; Bílá.
ENBlue; White.
FRBleu; Blanc.
Stav dokumentu:Zveřejněná přihláška
Druh:Obrazová
Seznam výrobků a služeb:
3Kosmetika; Éterické oleje; Vata pro kosmetické účely; Skládaná vata; Kosmetické vatové tampony; Vatové kuličky; Vatové tampony; Vatové tyčinky, jakož i pásková vana pro kosmetické účely; Vatové výrobky, vždy samostatně nebo ve spojení s vláknitými netkanými textiliemi; Ochranné fólie na prádlo pro kosmetické účely.
5Hygienické přípravky; Vata pro hygienické účely; Vata absorpční; Vatové výrobky, vždy samostatně nebo ve spojení s vláknitými netkanými textiliemi, jakož i ochranné fólie na prádlo pro lékařské a hygienické účely; Jednorázové mycí žínky; Jednorázové vložky pro dámy a pány; Parfémovaná intimní vata; Vložky hygienické pro inkontinentní osoby; Vložky do podprsenky na kojení; Dětské plenkové kalhotky z papíru a/nebo celulózy; Přebalovací fólie a přebalovací vložky; Pleny z netkaných textilií; Vložky do plenek z viskózy; Hygienické předměty pro ženy; Vložky dámské; Hygienické, slipové vložky; Menstruační tampóny; Mini vložky; Ochranné vložky pro prádlo; Sádry a obvazový materiál; Gázové obvazy; Obvazy na rány; Náplasti; Proužky náplastí.
6Hliníkové fólie pro balicí účely.
16Papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů, zařazené do třídy 16, včetně pergamenového papíru; Balicí materiály z plastické hmoty, zařazené do třídy 16, výše uvedené výrobky pro domácnost, balení a průmysl, jakož i pro odstraňování odpadů, zařazené do třídy 16; Ploché fólie z plastické hmoty pro balení (jako přířezy a/nebo rolované), sáčky a formované nádoby, svačinové sáčky, mrazicí, skladovací sáčky a sáčky na odpadky z papíru nebo plastické hmoty; Pytle na odpadky a ochranné obaly (s a bez rychlouzávěru) k uzavření a opětovnému uzavření, s a bez provázku a jiných uzávěrů, jakož i zdrhovacích uzávěrů, z papíru nebo plastické hmoty.
17Výrobky z plastických hmot (polotovary), regenerované celulózy, gumy, kaučuku (kapalného), latexu (kaučuku), umělé a syntetické pryskyřice, tvrdé gumy (ebonitu), polyethylenu, výše uvedené výrobky pro průmyslové účely, jakož i pro likvidaci odpadů, zařazené do třídy 17; Ploché fólie (jako přířezy a/nebo rolované); Sáčky a formované nádoby a ochranné obaly (s rychlouzávěrem a bez něj), pro uzavírání a opětovné uzavírání, s integrovanou zavazovací šňůrkou a jinými uzavíracími pásky a zdrhovadly nebo bez nich, s výjimkou pro účely balení.
22Markýzy a plachty, pytle a sáčky (zařazené do třídy 22).
24Jednorázové žínky; Textilní jednorázové utěrky; Jednorázové rukavice na mytí.
25Jednorázové slipy; Vložky do podprsenek; Dětské plenkové kalhotky z textilního materiálu [oděvy]; Plenkové slipy.
35Maloobchodní služby s ohledem na kosmetiku, vonné oleje, vatu pro kosmetické účely, skládanou vatu, obvazovou vatu, kosmetickou vatu, vatové kuličky, vatové tampony, vatové tyčinky, pásková vata pro kosmetické účely, vatové výrobky, přípravky pro péči o zdraví, vata pro hygienické účely, vatové výrobky, vždy samostatně nebo ve spojení s vláknitými netkanými textiliemi, ochranné fólie na prádlo pro lékařské a hygienické účely, jednorázové žínky, jednorázové vložky (pro dámy a pány), parfémovanou intimní vatu, vložky pro inkontinentní pacienty, kojící vložky, dětské plenkové kalhotky z papíru a/nebo celulózy, přebalovací fólie a vložky, pleny z netkané textilie, plenkové vložky z viskózy, dámské hygienické výrobky, náplasti, obvazy, gázové obvazy, obvazy na rány, náplasti, náplasťové proužky, hliníkové fólie pro balicí účely, tiskárenské výrobky, časopisy, papír, lepenku, pergamenový papír, balicí materiály z plastické hmoty, ploché fólie z plastické hmoty pro účely balení (jako přířezy a/nebo rolované), sáčky a formované nádoby, svačinové sáčky, mrazicí, skladovací sáčky a odpadkové sáčky z papíru nebo plastické hmoty, pytle na odpadky a ochranné obaly (s rychlým uzávěrem nebo bez něj), výrobky z plastických hmot (polotovary), regenerované celulózy, gumy, kaučuku (kapalného), latexu (kaučuku), umělé a syntetické pryskyřice, tvrdé gumy (ebonitu), polyetylenu, ploché fólie (jako přířezy a/nebo rolované), sáčky a formované nádoby a ochranné obaly pro uzavírání a opětovné uzavírání, markýzy a plachty, pytle a jednorázové žínky, textilní jednorázové ručníky, jednorázové mycí rukavice, jednorázové kalhotky, vložky do podprsenek, dětské plenkové kalhotky z textilního materiálu (plenkové kalhotky), plenkové kalhotky; Velkoobchodní služby s ohledem na kosmetiku, vonné oleje, vatu pro kosmetické účely, skládanou vatu, obvazovou vatu, kosmetickou vatu, vatové kuličky, vatové tampony, vatové tyčinky, pásková vata pro kosmetické účely, vatové výrobky, přípravky pro péči o zdraví, vata pro hygienické účely, vatové výrobky, vždy samostatně nebo ve spojení s vláknitými netkanými textiliemi, ochranné fólie na prádlo pro lékařské a hygienické účely, jednorázové žínky, jednorázové vložky (pro dámy a pány), parfémovanou intimní vatu, vložky pro inkontinentní pacienty, kojící vložky, dětské plenkové kalhotky z papíru a/nebo celulózy, přebalovací fólie a vložky, pleny z netkané textilie, plenkové vložky z viskózy, dámské hygienické výrobky, náplasti, obvazy, gázové obvazy, obvazy na rány, náplasti, náplasťové proužky, hliníkové fólie pro balicí účely, tiskárenské výrobky, časopisy, papír, lepenku, pergamenový papír, balicí materiály z plastické hmoty, ploché fólie z plastické hmoty pro účely balení (jako přířezy a/nebo rolované), sáčky a formované nádoby, svačinové sáčky, mrazicí, skladovací sáčky a odpadkové sáčky z papíru nebo plastické hmoty, pytle na odpadky a ochranné obaly (s rychlým uzávěrem nebo bez něj), výrobky z plastických hmot (polotovary), regenerované celulózy, gumy, kaučuku (kapalného), latexu (kaučuku), umělé a syntetické pryskyřice, tvrdé gumy (ebonitu), polyetylenu, ploché fólie (jako přířezy a/nebo rolované), sáčky a formované nádoby a ochranné obaly pro uzavírání a opětovné uzavírání, markýzy a plachty, pytle a jednorázové žínky, textilní jednorázové ručníky, jednorázové mycí rukavice, jednorázové kalhotky, vložky do podprsenek, dětské plenkové kalhotky z textilního materiálu (plenkové kalhotky), plenkové kalhotky.
FR3Cosmétiques; Huiles essentielles; Coton à usage cosmétique; Coton hydrophile; Ouate cosmétique; Boules de coton; Tampons d'ouate; Coton-tiges ainsi que coton en bandes à usage cosmétique; Produits du coton, tous seuls ou en liaison avec des tissus non tissés fibreux; Films de protection du linge à usage cosmétique.
5Produits hygiéniques; Ouate à usage hygiénique; Ouate hydrophile; Produits du coton, tous seuls ou en liaison avec des tissus non tissés fibreux ainsi que des films de protection du linge à usage médical et hygiénique; Gants de toilette à usage unique; Slips à usage unique pour les femmes et les hommes; Coton intime désodorisant; Couches d'incontinence; Coussinets d'allaitement; Couches-culottes de bébés en papier et/ou en cellulose; Films d'emballage et inserts d'emballage; Couches en non tissé; Inserts de couches en viscose; Articles pour l'hygiène féminine; Serviettes hygiéniques; Protège-slips; Tampons hygiéniques; Mini-serviettes hygiéniques; Inserts de protection du linge; Emplâtres et matériel pour pansements; Traits; Pansements pour plaies; Sparadrap; Bandes de sparadrap.
6Feuilles d'aluminium pour l'emballage.
16Produits de l'imprimerie, périodiques, papier, carton et produits en ces matières, compris dans la classe 16, y compris papier parchemin; Matériaux d'emballage en plastique compris dans la classe 16, les produits précités pour le ménage, l'emballage et l'industrie ainsi que pour l'élimination des déchets, compris dans la classe 16; Films plats en plastique pour l'emballage (en tant que découpes et/ou rouleaux), sachets, récipients moulés, sachets en papier ou en plastique pour le petit-déjeuner, la congélation, le maintien au frais et les poubelles; Sacs poubelles et housses de protection (avec et sans fermeture rapide) refermables, avec et sans guide pour cordon incorporé ou autres bandes de fermeture ainsi que fermeture à glissière en papier ou en matières plastiques.
17Produits en plastiques (mi-ouvrés), cellulose régénérée, gomme, caoutchouc (liquide), latex (caoutchouc), résines artificielles et synthétiques, gomme dure (ébonite), polyéthylènes, les produits précités à usage industriel ainsi que pour l'élimination des déchets, compris en classe 17; Films plats (en tant que découpes et/ou rouleaux); Sachets et récipients moulés et housses de protection (avec et sans fermeture rapide), pour fermer et refermer, avec et sans cordon ou d'autres bandes de fermeture intégrés ainsi que de fermetures éclair, autres que pour l'emballage.
22Marquises et bâches, sacs et sachets (compris dans la classe 22).
24Gants de toilette jetables; Serviettes textiles jetables; Gants de lavage jetables.
25Culottes jetables; Doublures de soutien-gorge; Protections en matières textiles pour couches-culottes (langes) [vêtements]; Slips pour langes.
35Services de vente au détail en relation avec les produits de soins corporels et esthétiques, huiles essentielles, coton à usage cosmétique, coton hydrophile, coton pour les pansements, coton cosmétique, boules de coton, carrés de coton, coton-tiges, coton en bandes à usage cosmétique, produits du coton, produits de soins sanitaires, coton à usage hygiénique, produits du coton, tous seuls en en liaison avec des non tissés fibreux, films de protection pour le linge à usage médical et hygiénique, gants de toilette à usage unique, slips à usage unique (pour les femmes et les hommes), coton intime désodorisant, couches pour incontinents, coussinets d'allaitement, couches-culottes de bébés en papier et/ou cellulose, films et inserts d'emballage, couches en non tissé, inserts de couches en viscose, articles d'hygiène féminine, pansements, tissus de pansements, serviettes hygiéniques, pansements de plaies, pansements autocollants, bandes de pansements, films d'aluminium pour l'emballage, produits de l'imprimerie, périodiques, papier, carton, parchemin, matériaux d'emballage en plastique, films plats en plastique pour l'emballage (en tant que découpes et/ou rouleaux), sachets et récipients moulés, sachets en papier ou plastique pour le petit-déjeuner, la congélation, le maintien au frais et les poubelles, sacs poubelles et housses de protection (avec ou sans fermeture rapide), produits en plastiques (mi-ouvrés), cellulose régénérée, gomme, caoutchouc (liquide), latex (caoutchouc), résines artificielles et synthétiques, caoutchouc dur [ébonite], polyéthylènes, films plats (en tant que découpes et/ou rouleaux, sachets et récipients moulés et housses de protection pour fermer et refermer, marquises et bâches, sacs et gants de toilette à usage unique, serviettes textiles à usage unique, gants de toilette à usage unique, slips à usage unique, inserts de soutien-gorge, couches-culottes de bébés en textile (couches-culottes), slips pour les langes; Services de vente en gros en relation avec les produits de soins corporels et esthétiques, huiles essentielles, coton à usage cosmétique, coton hydrophile, coton pour les pansements, coton cosmétique, boules de coton, carrés de coton, coton-tiges, coton en bandes à usage cosmétique, produits du coton, produits de soins sanitaires, coton à usage hygiénique, produits du coton, tous seuls en en liaison avec des non tissés fibreux, films de protection pour le linge à usage médical et hygiénique, gants de toilette à usage unique, slips à usage unique (pour les femmes et les hommes), coton intime désodorisant, couches pour incontinents, coussinets d'allaitement, couches-culottes de bébés en papier et/ou cellulose, films et inserts d'emballage, couches en non tissé, inserts de couches en viscose, articles d'hygiène féminine, pansements, tissus de pansements, serviettes hygiéniques, pansements de plaies, pansements autocollants, bandes de pansements, films d'aluminium pour l'emballage, produits de l'imprimerie, périodiques, papier, carton, parchemin, matériaux d'emballage en plastique, films plats en plastique pour l'emballage (en tant que découpes et/ou rouleaux), sachets et récipients moulés, sachets en papier ou plastique pour le petit-déjeuner, la congélation, le maintien au frais et les poubelles, sacs poubelles et housses de protection (avec ou sans fermeture rapide), produits en plastiques (mi-ouvrés), cellulose régénérée, gomme, caoutchouc (liquide), latex (caoutchouc), résines artificielles et synthétiques, caoutchouc dur [ébonite], polyéthylènes, films plats (en tant que découpes et/ou rouleaux, sachets et récipients moulés et housses de protection pour fermer et refermer, marquises et bâches, sacs et gants de toilette à usage unique, serviettes textiles à usage unique, gants de toilette à usage unique, slips à usage unique, inserts de soutien-gorge, couches-culottes de bébés en textile (couches-culottes), slips pour les langes.
EN3Cosmetics; Essential oils; Cotton wool for cosmetic purposes; Pleated cotton wool; Cosmetic cotton wool; Cotton wool balls; Cotton wool pads; Cotton sticks, and cotton wool pleat for cosmetic purposes; Cotton wool products, all of the aforesaid either singly or in combination with non-woven fabrics; Underwear linings for cosmetic purposes.
5Health care preparations; Cotton wool for hygienic purposes; Absorbent cotton; Cotton wool products, all of the aforesaid either singly or in combination with non-woven fabrics, and underwear linings for medical and hygienic purposes; Disposable washcloths; Disposable underpants for men and women; Deodorising cotton pads for intimate use; Incontinence pads; Breast-nursing pads; Babies' pants of paper and/or cellulose; Wrap films and wrap inserts; Non-woven nappies; Nappy inserts of viscose; Hygienic articles for women; Sanitary towels; Pantyliners; Tampons; Mini sanitary towels; Underwear inserts; Pasters and materials for dressings; Lineaments; Wound dressings; Adhesive plasters; Plaster strips.
6Aluminium foils for packaging purposes.
16Printed matter, periodicals, paper, cardboard and goods made from these materials, included in class 16, including parchment paper; Plastic materials for packaging, included in class 16, the aforesaid goods for household, packaging and industrial purposes, and for waste disposal, included in class 16; Flat films of plastic for packaging (in the form of blanks and/or in rolled form), pouches and shaped containers, breakfast, freezer, preserving and rubbish bags of paper or plastic; Refuse sacks and protective covers (with and without quick closures) for sealing and resealing, with and without an integrated drawstring or other sealing bands, and zip fasteners of paper or plasltic.
17Plastics in extruded form for use in manufacture, regenerated cellulose, gum, liquid rubber, latex (rubber), synthetic and artificial resins, vulcanite (ebonite), polyethylene, the aforesaid goods for industrial purposes, and for waste disposal, included in class 17; Flat films (in the form of blanks and/or in rolled form); Pouches and shaped containers and protective covers (with and without quick closure) for sealing and resealing, with and without integrated drawstrings or other sealing bands and zips, other than for packaging.
22Awnings and tarpaulins, sacks and bags, included in class 22.
24Disposable washcloths; Disposable towels of textile; Disposable gloves for washing.
25Disposable underpants; bra liners,; Babies' napkin-pants of textile, nappy pants (clothing); Nappy underpants.
35Retailing in relation to cosmetics, essential oils, cotton wool for cosmetic purposes, pleated cotton wool, absorbent wadding, cosmetic wadding, cotton wool balls, cotton wool pads, cotton sticks, cotton wool pleat for cosmetic purposes, cotton wool products, healthcare preparations, wadding for hygienic purposes, cotton wool products, all of the aforesaid either singly or in combination with non-woven fabrics, underwear linings for medical and hygienic purposes, disposable washcloths, disposable underpants for men and women, deodorising cotton pads for intimate use, incontinence pads, breast-nursing pads, babies' pants of paper and/or cellulose, wrap films and liners, non-woven nappies, nappy inserts of viscose, sanitary articles for women, plasters, materials for dressings, gauze bandages, wound dressings, adhesive plasters, plaster strips, aluminium foil for packaging, printed matter, periodicals, paper, cardboard, parchment paper, plastic materials for packaging, flat films of plastic for packaging (in the form of blanks and/or in rolled form), pouches and shaped containers, breakfast, freezer, preserving and rubbish bags of paper or plastic, rubbish bags and protective covers (with and without quick closure), plastics in extruded form for use in manufacture, regenerated cellulose, gum, liquid rubber, latex (rubber), synthetic and artificial resins, vulcanite (ebonite), polyethylene, flat films (in the form of blanks and/or in rolled form), pouches and shaped containers and protective covers for sealing and resealing, awnings and tarpaulins, sacks and disposable washcloths, disposable towels of textile, disposable gloves for washing, disposable underpants, bra inserts, babies' napkin-pants of textile (napkin pants), nappy underpants; Wholesaling in relation to cosmetics, essential oils, cotton wool for cosmetic purposes, pleated cotton wool, absorbent wadding, cosmetic wadding, cotton wool balls, cotton wool pads, cotton sticks, cotton wool pleat for cosmetic purposes, cotton wool products, healthcare preparations, wadding for hygienic purposes, cotton wool products, all of the aforesaid either singly or in combination with non-woven fabrics, underwear linings for medical and hygienic purposes, disposable washcloths, disposable underpants for men and women, deodorising cotton pads for intimate use, incontinence pads, breast-nursing pads, babies' pants of paper and/or cellulose, wrap films and liners, non-woven nappies, nappy inserts of viscose, sanitary articles for women, plasters, materials for dressings, gauze bandages, wound dressings, adhesive plasters, plaster strips, aluminium foil for packaging, printed matter, periodicals, paper, cardboard, parchment paper, plastic materials for packaging, flat films of plastic for packaging (in the form of blanks and/or in rolled form), pouches and shaped containers, breakfast, freezer, preserving and rubbish bags of paper or plastic, rubbish bags and protective covers (with and without quick closure), plastics in extruded form for use in manufacture, regenerated cellulose, gum, liquid rubber, latex (rubber), synthetic and artificial resins, vulcanite (ebonite), polyethylene, flat films (in the form of blanks and/or in rolled form), pouches and shaped containers and protective covers for sealing and resealing, awnings and tarpaulins, sacks and disposable washcloths, disposable towels of textile, disposable gloves for washing, disposable underpants, bra inserts, babies' napkin-pants of textile (napkin pants), nappy underpants.

-, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce - byl pořízen dne 28.10.2016 04:25.

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.