Obrazová ochranná známka, majitel Wirecard AG

Základní údaje ochranné známky

Zdroj: EUIPO
Číslo přihlášky: 15000111
Reprodukce: - - ochranná známka
-
Třídy výrobků a služeb: 9, 35, 36, 38, 39, 42, 45
Obrazové třídy: 20.1.19
Datum podání přihlášky: 14.01.2016 EU
Datum zveřejnění přihlášky: 31.03.2016 EU
Datum zápisu: 08.07.2016 EU
Přihlašovatel/vlastník:**** Soukromá chráněná data ****
Země původu: Spolková republika Německo
Zástupce:**** Soukromá chráněná data ****
Stav dokumentu: Zapsaná
Druh: Obrazová
Seznam výrobků a služeb:
CS9 Přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické, fotografické, filmové, optické, přístroje pro vážení, měření, signalizaci, kontrolu (inspekci), záchranu a přístroje pro vyučování; Přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu; Přístroje pro záznam, převod, reprodukci zvuku nebo obrazu; Nosiče dat magnetické, záznamové disky; Kompaktní disky, DVD a jiné nosiče s digitálním zápisem; Ústrojí pro přístroje na mince; Zapisovací pokladny, počítací stroje, přístroje pro zpracování informací a počítače; Počítačový software; Hasicí přístroje; Počítačové programy; Počítačové programy pro zpracování finančních plateb zahrnující spouštění ověřování a autorizace karet, kontrolu podvodů a bezpečný převod peněz na účty obchodníků; Přístroje pro provádění plateb magneticky kódovanými kartami; Přístroje pro provádění plateb magnetickými paměťovými kartami; Přístroje pro příjem hotovostních plateb provedených kreditní kartou, debetní kartou, kartou s uloženou hodnotou, bankovní kartou, dobíjecí kartou, dárkovou kartou nebo jinými platebními kartami a mikročipy obsahujícími detaily o účtu; Přístroje pro přijímání plateb v hotovosti; Stroje pro automatické platby; Zařízení obsahující mikroprocesory pro použití na placení jízdného ve veřejné dopravě; Zařízení ke strojovému čtení pro bezhotovostní platební systémy; Magnetické platební karty; Magneticky kódované platební karty; Čtecí zařízení pro použití při identifikaci bezhotovostních platebních prostředků; Čtecí zařízení pro použití při identifikaci bezhotovostních platebních prostředků; Tarifní zařízení pro zaznamenání platby; Terminály na elektronické zpracování plateb kreditními kartami; Terminály pro elektronické platby poplatků kreditními kartami; Vědecké přístroje a nástroje, včetně telekomunikačních přístrojů, přístroje pro signalizaci, kontrolu (inspekci) a přístroje pro vyučování; Nosiče dat magnetické, záznamové disky; Ústrojí pro přístroje na mince; Pokladny registrační, Kalkulačky, Zařízení a počítače na zpracování dat, Počítače, Servery a Software pro telekomunikace, Polovodiče, Mikroprocesory, Integrované obvody, Počítačové paměti, Počítačová periferní zařízení, Stroje ke zpracování dat a Jejich části; Elektronické datové karty, úvěrové karty, kreditní karty, debetní karty, karty s uloženými hodnotami, platební karty; Čtečky kódovaných magnetických karet, čtečky elektronických datových karet, elektronické kódovací jednotky; Počítačový hardware, počítačové terminály, počítačové periferní zařízení a počítačový software, elektronické přístroje pro zpracování finančních transakcí; Počítačový software týkající se manipulace s finančními transakcemi, jako jsou platby pomocí úvěrových karet, bankovních karet, kreditních karet, debetních karet, karet s uloženou hodnotou, platebních karet; Počítačový aplikační software; Elektronické ověřovací přístroje pro ověření pravosti bankovních karet, kreditních karet, debetních karet, úvěrových karet, karet s uloženou hodnotou a/nebo platebních karet; Části a příslušenství výše uvedených výrobků; Elektronické publikace; Data ke stažení, včetně publikací a softwaru; Počítačový software týkající se manipulace s finančními transakcemi, jako jsou platby pomocí úvěrových karet, bankovních karet, kreditních karet, debetních karet, karet s uloženou hodnotou, platebních karet; Předplacené, dobropisové, kreditní, debetní a jiné platební karty; Databáze (elektronické); Uložený počítačový software ke stažení; Elektronické přístroje pro dodatečnou kontrolu autenticity předplacených, vrubopisných, kreditních, debetních a jiných platebních karet; Digitální vysílače a přijímače, zejména mobilní telefony a jiné vysílací a přijímací přístroje, pro stacionární a mobilní platební systémy; Elektrické, elektronické a optické přístroje a nástroje pro záznam, zpracování, příjem, přenos, vysílání, ukládání, výměnu a výstup zpráv, obrázků, řeči, dat a jejich části (zařazené do třídy 9) pro řízení a vývoj finančních služeb a s nimi spojeného platebního styku, s výjimkou urychlovačů a kódovacích urychlovačů; Nosiče dat s počítačovým softwarem na nich zaznamenaným, zejména magnetické a optické nosiče dat s počítačovým softwarem, zejména aplikační software, software operačních systémů, software databází, software pro kódování dat, software pro dekódování dat, jakož i software pro zpracování digitálních podpisů; Počítací stroje, přístroje pro zpracování informací a počítače, jakož i jejich části; Aktivní a pasivní elektronické komponenty, zejména integrované a nezaintegrované polovodičové konstrukční prvky; Tištěné desky s plošnými spoji s elektronickými konstrukčními prvky a bez nich; Aplikační software pro mobilní telefony; Aplikační software pro mobilní telefony, jmenovitě pro provádění finančních transakcí; Aplikační software pro mobilní telefony, jmenovitě pro správu platebního styku.
35 Počítačová správa souborů; Počítačové služby, jmenovitě poskytování interaktivní počítačové databáze v oboru platebních informací a platební morálky určené pro průmysl pro jejich vyhodnocování a analýzu; Věrnostní, pobídkové a bonusové programy; Správa slevových programů, prostřednictvím kterých mohou účastníci získat za použití určitého softwaru slevu na zboží a služby; Propagační činnost, reklama; Pomoc při řízení obchodní činnosti; Obchodní administrativa; Kancelářské práce.
36 Pojištění; Služby finanční; Služby peněžní; Služby nemovitostní; Pojišťovací služby; Služby týkající se pojištění kreditních karet; Informace o pojištění; Finanční služby týkající se kreditních karet; Bankovnictví; Služby internetového bankovnictví; Autorizace kreditních karet, debetních karet, karet s uloženou hodnotou, bankovních karet, dobíjecích karet, dárkových karet, jiných platebních karet; Elektronický převod financí a platební služby; Zpracování a kontrola transakcí kreditními kartami, debetními kartami, paměťovými kartami, bankovními kartami, rezervačními kartami, dárkovými kartami, jinými platebními kartami, mikročipy s informacemi o účtech a jiných elektronických platebních transakcí; Převody mezi kartami a mobilní bankovnictví a platby; Finanční klíringové ústavy; Zpracování plateb; Provádění elektronického platebního styku, jmenovitě pomocí počítačového softwaru; Správa platebního styku, jmenovitě pro všechny transakce provedené zákazníkem platebního softwaru, popřípadě prostřednictvím zákaznického účtu; Poradenské služby týkající se kreditních karet; Vydávání kreditních karet; Poskytování kreditních karet; Zpracování kreditních a debetních transakcí telekomunikačním připojením; Vydávání a proplácení žetonů, kuponů a hodnotových poukazů; Měnové obchody a směnárenské služby; Služby elektronické peněženky (platební služby); Služby elektronické peněženky, jmenovitě poskytování on-line elektronických peněžních účtů (účtů elektronické peněženky) a služby pro spotřebitele a on-line obchodníky, kdy spotřebitelé financují své účty na elektronické peněžence a spotřebitelé a obchodníci (podniky) odesílají a přijímají platby a provádějí úhrady přes internet; Služby prodejních platebních míst; Poštovní platební služby; Telefonické platební služby; Služby periodických plateb; Služby obchodních účtů; Správa finančního rizika; Služby finanční; Pojištění; Služby peněžní; Služby pro zabezpečený převod peněz mezi bankami, jejich zákazníky a účty obchodníků; Správa finančního rizika; Finanční služby jako finanční analýzy a konzultace, finanční výměna dat mezi finančními institucemi a jejich zákazníky, finanční služby vztahující se k analýze dat z platebních transakcí; Služby peněžních záležitostí jako přeshraniční směnárenské služby ve více měnách; Informační, poradenské a konzultační služby vztahující se ke všem výše uvedeným službám; Distribuce poukázek, poukázkových kódů, dárkových kódů, nárokových kódů, slevových nabídek, reklamních nabídek, kuponů a vytisknutelných kuponů prostřednictvím e-mailu, aby si spotřebitel mohl pohodlně prohlédnout a upotřebit kolky prostřednictvím internetu; Počítačové služby, jmenovitě poskytování interaktivních databází pro platební morálku, k nimž lze získat přístup prostřednictvím internetu.
38 Spoje (komunikace); Poskytování přístupu k databázím; Přenos databázových informací prostřednictvím telekomunikačních sítí; Přístup k obsahu internetu, k internetovým stránkám a portálům; Příjímání a/nebo doručování zpráv, dokumentů a jiných dat prostřednictvím elektronického přenosu; Příjímání a/nebo doručování zpráv, dokumentů a jiných dat prostřednictvím internetu; Poskytování elektronických komunikačních linek; Poskytování přístupu k počítačovým serverům, databázím a sítím; Poskytování přístupu k internetu; Poskytování telekomunikačního připojení a přístupu k internetu; Portálové služby oznamovací techniky; Přenos informací na základě polohy a osobní identifikace; Zprostředkování místních dat prostřednictvím internetu; Pronájem času přístupu do databází; Informační, poradenské a konzultační služby vztahující se ke všemu výše uvedenému.
39 Poskytování místních dat prostřednictvím internetu.
42 Vědecké a technologické služby a související výzkum a projektování; Analytické a výzkumné služby v průmyslu; Navrhování a vývoj počítačového hardwaru a softwaru; Hodnocení a údržba počítačových databází; Vývoj, návrh a aktualizace domovských stránek; Hostování webových stránek; Poradenství s ohledem na on-line využitelné informační služby; Umožnění dočasného použití počítačového softwaru bez možnosti stažení pro použití pro kontrolu plateb s kreditními a bankovními kartami, zpracování transakcí s kreditními a platebními kartami, rozkrývání podvodů s ohledem na kreditní a bankovní karty, zpracování elektronických platebních transakcí, zpracování automatizovaných plateb, automatická správa databází; Technická podpora, jmenovitě odstraňování závad počítačového softwaru a integrace počítačových systémů a sítí; Management podnikání a Poradenské služby, Jmenovitě technická podpora pro podniky s ohledem na použití elektronických on-line komunikačních sítí; Služby elektronické ústředny mezi sítěmi zpracování dat (clearingové centrum), jmenovitě služby jako doplňování dat, konverze dat do formy/struktury, která závisí na příjemci a/nebo sladění dat (služby hospodářského informatika); Analýza informací z hlediska platnosti a pravdivosti (služby hospodářského informatika); Aktualizace softwaru systémů pro sběr a přenos elektronických dat pro účely elektronických převodů peněz; Monitorování elektronických systémů pro zachycování a přenos dat pro účely elektronického převodu finančních prostředků; Monitorování čteček karet a elektronických přístrojů, všechno pro zpracování finančních a s nimi spojených transakcí, včetně autorizace a zpracování plateb provedených kreditními kartami, debetními kartami, hotovostními kartami, bankovními kartami, úvěrovými kartami, předplacenými kartami, jinými platebními kartami a mikročipy obsahujícími informace o účtu; Monitorování elektronických přístrojů pro získávání informací, uložených na kreditních kartách, debetních kartách, hotovostních kartách, bankovních kartách, úvěrových kartách, předplacených kartách, jiných platebních kartách a mikročipech, obsahujících informace o účtu; Monitorování, aktualizace elektronických ověřovacích přístrojů pro ověřování pravosti kreditních karet, debetních karet, hotovostních karet, bankovních karet, úvěrových karet, předplacených karet, jiných platebních karet a mikročipů, obsahujících informace o účtu; Navrhování a vývoj počítačového hardwaru a softwaru; Služby v oblasti programování počítačového softwaru; Poskytování dočasného použití počítačového softwaru bez možnosti stažení pro přípravu faktur nebo pro sledování balíčků přes počítačové sítě, intranety a internet; Poskytování dočasného použití počítačového softwaru bez možnosti stažení vysílajícího geografická data přijatá při používání systému globálního určování polohy; Služby v oblasti informačních technologií; Služby poskytovatele aplikačních služeb (ASP) zaměřené na aplikační software pro mobilní telefony a bezdrátové příruční počítače, který umožňuje uživatelům provádět elektronické platby a příjmy, umořovat pohledávky a provádět správu elektronických příjmů a elektronických kuponů; Leasing, půjčování a pronajímání počítačového vybavení, hardwaru, počítačového softwaru a programů; Šifrování; Ověřování a autorizace elektronických podpisů; Ověřování a autorizace digitálních podpisů; Informační a poradenské služby vztahující se k výše uvedeným službám; Poradenské a konzultační služby, všechno týkající se systémů pro sběr a přenos elektronických dat pro účely elektronických převodů peněz z prodejních míst; Služby pro zlepšování bezpečnostní u on-line finančních transakcí.
45 Rozkrývání podvodů s ohledem na kreditní a jiné platební karty; Informační a poradenské služby vztahující se k výše uvedeným službám; Služby prevence krádeže totožnosti a podvodu vztahující se ke zpracování finančních plateb provedených bankovními kartami, kreditními kartami, debetními kartami, dobíjecími kartami, dárkovými kartami, kartami s uloženou hodnotou a jinými kartami s mikročipy s detaily o bankovním účtu ve více měnách pro účty obchodníků, včetně autorizace, ověřování karet a prošetření kvůli podvodům; Potvrzování licencí nebo elektronické certifikování.
FR9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; Logiciels; Extincteurs; Programmes informatiques; Programmes informatiques pour le traitement de paiements financiers permettant la vérification et l'authentification de cartes, le contrôle des fraudes, et le transfert sécurisé de fonds pour comptes fournisseurs; Appareils de paiement par cartes codées magnétiquement; Appareils de paiement par cartes mémoire magnétiques; Appareils pour la réception de paiements au comptant effectués par carte de crédit, carte de débit, carte de magasin, carte bancaire, carte de paiement, chèque-cadeau ou autres cartes de paiement et puces contenant les détails d'un compte; Appareils pour la réception de paiements en espèces; Machines de paiement automatiques; Dispositifs incorporant des microprocesseurs destinés au paiement de tickets pour les transports en commun; Dispositifs exploitables par une machine pour systèmes de paiement sans argent; Cartes de paiement magnétiques; Cartes de paiement codées magnétiquement; Appareils de lecture destinés à l'identification de moyens de paiement sans numéraire; Appareils de lecture destinés à l'identification de moyens de paiement sans numéraire; Dispositifs de tarification pour l'enregistrement de paiements; Terminaux pour le traitement électronique des paiements par carte de crédit; Terminaux pour le paiement électronique de frais par carte de crédit; Appareils et instruments scientifiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement; Supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, Calculatrices, Équipements de traitement de données et ordinateurs, Ordinateurs, Serveurs et Logiciels de télécommunications, Semi-conducteurs, Microprocesseurs, Circuits intégrés, Mémoires pour ordinateurs, Périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs, Unités de traitement de données et Leurs pièces; Cartes de supports de données électroniques, cartes de paiement, cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit, cartes liées à un dépôt de valeurs, cartes de paiement; Lecteurs de cartes magnétiques codées, lecteurs de cartes contenant des données électroniques, systèmes de cryptage électronique; Matériel informatique, terminaux informatiques, périphériques d'ordinateurs et logiciels, appareils électroniques pour le traitement des transactions financières; Logiciels de gestion de transactions financières telles que les paiements par cartes, cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit, cartes de dépôt de valeurs; Applications de logiciels; Appareils électroniques de vérification destinés à vérifier l'authenticité des cartes de banque, cartes de crédit, de débit, de dépôt de valeurs et de paiement; Parties et composants de ces produits; Publications électroniques; Données téléchargeables, y compris publications et logiciels; Logiciels de gestion de transactions financières telles que les paiements par cartes, cartes bancaires, cartes de crédit, cartes de débit, cartes de dépôt de valeurs; Cartes prépayées, de débit, de crédit et autres cartes de paiement; Bases de données (électroniques); Logiciels informatiques stockés et téléchargeables; Appareils électroniques de contrôle ultérieur de l'authenticité de cartes prépayées, de dettes, de crédit, de débit et d'autres cartes de paiement; Appareils d'émission et de réception numériques, notamment téléphones mobiles et autres émetteurs et récepteurs mobiles, pour systèmes de paiement fixes et mobiles; Dispositifs et instruments électriques, électroniques et optiques d'enregistrement, de traitement, de réception, de transmission, d'émission, de mémorisation, d'échange et d'édition de nouvelles, d'images, de voix et de données, ainsi que leurs pièces (compris dans la classe 9) pour le contrôle et l'exécution de services financiers et des transactions de paiement s'y rapportant, excepté accélérateurs et accélérateurs de cryptage (accélérateurs encryptographiques); Supports de données munis de logiciels, en particulier supports de données magnétiques et optiques avec logiciels, en particulier logiciels d'application, logiciels de systèmes d'exploitation, logiciels de banques de données, logiciels de cryptage des données, logiciels de décryptage des données et logiciels pour le traitement des signatures numériques; Machines à calculer, dispositifs de traitement de données et ordinateurs et leurs composants; Composants électroniques actifs et passifs, en particulier composants semi-conducteurs intégrés et non intégrés; Circuits imprimés avec ou sans composants électroniques; Logiciels applicatifs pour téléphones mobiles; Logiciels d'application pour téléphones mobiles, destinés à l'exécution de transactions financières; Logiciels d'application pour téléphones mobiles, destinés à la gestion des transactions de paiement.
35 Gestion de fichiers informatisée; Services informatiques, à savoir mise à disposition d'une banque de données informatique interactive concernant les informations et comportements de paiement, à des fins commerciales et en vue de leur dépouillement et de leur analyse; Services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonifications; Administration de programmes de ristournes par le participant lors de l'utilisation d'un logiciel déterminé pouvant comprendre des ristournes sur des produits et des services; Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau.
36 Assurances; Affaires financières; Affaires monétaires; Affaires immobilières; Assurances; Services d'assurance en matière de cartes de crédit; Informations en matière d'assurances; Services financiers concernant les cartes de crédit; Services bancaires; Services bancaires en ligne; Services d'autorisation de cartes de crédit, cartes de débit, cartes de magasin, cartes bancaires, cartes de paiement, chèques-cadeaux, autres cartes de paiement; Services de transfert de fonds et de paiement électroniques; Traitement et vérification de transactions effectuées au moyen de cartes de crédit, cartes de débit, cartes à mémoire, cartes bancaires, cartes de prélèvement, cartes cadeaux, autres cartes de paiement, puces contenant des informations relatives au compte, et d'autres transactions de paiement électronique; Transfert de carte à carte et opérations bancaires et paiements mobiles; Opérations de compensation [change]; Gestion de paiements; Réalisation de transactions de paiement électronique, à savoir par le biais d'un logiciel informatique; Gestion des transactions de paiement, à savoir de toutes les transactions effectuées par les clients au moyen de logiciels de paiement ou via leur compte; Services de conseils en matière de cartes de crédit; Émission de cartes de crédit; Émission de cartes de crédit; Traitement de transactions de crédit et de débit par le biais d'une liaison de télécommunications; Émission et remboursement de jetons, coupons et bons de valeur; Services d'opérations de change de devises; Services de porte-monnaie électronique [services de paiement]; Services d'un compte de portefeuille électronique, à savoir fourniture aux consommateurs et commerçants en ligne de comptes électroniques en ligne (comptes liés à un portefeuille électronique) et de services permettant aux consommateurs d'approvisionner leurs comptes de portefeuilles électroniques et aux consommateurs et aux commerçants en ligne (entreprises) d'envoyer et de recevoir des paiements et des versements sur l'internet; Services de paiement dans des points de vente; Services de paiement par courrier; Services de paiement par téléphone; Services de paiements récurrents; Services de comptes professionnels; Services de gestion des risques financiers; Affaires financières; Assurances; Affaires monétaires; Services de transfert de fonds sécurisé entre banques, leurs clients et comptes fournisseurs; Services de gestion des risques financiers; Services financiers à savoir analyse et assistance financières, échange financier de données entre institutions financières et leurs clients, services financiers liés à l'analyse de données de transactions de paiement; Services liés aux affaires monétaires en tant que services transfrontaliers de change multidevise; Services d'information, de conseils et de consultation pour tous les services précités; Distribution de bons de valeur, codes pour bons de valeur, codes pour cadeaux, codes donnant des droits, offres de ristourne, offres publicitaires, coupons et bons de valeur imprimables par courrier électronique, afin de permettre aux utilisateurs de visualiser et d'encaisser facilement le paiement de timbres de valeur par l'internet; Services informatiques, à savoir fourniture de banques de données interactives relatives aux comportements de paiement accessibles par l'internet.
38 Télécommunications; Fourniture d'accès à des bases de données; Transmission d'informations de bases de données via des réseaux de télécommunications; Accès à du contenu, à des sites et à des portails internet; Réception et/ou livraison de messages, documents et autres données par transmission électronique; Réception et/ou livraison de messages, documents et autres données via internet; Fourniture de liaisons de communications électroniques; Fourniture d'accès à des serveurs, réseaux et bases de données informatiques; Services de fourniture d'accès à Internet; Services de connexion de télécommunications et d'accès à l'internet; Services de portails de télécommunications; Transmission d'informations personnelles et basées sur la localisation; Transmission de données spécifiques de localisation par l'internet; Location de temps d'accès à des bases de données; Services d'information, conseils et assistance dans tous les domaines précités.
39 Fourniture de données spécifiques de localisation par l'internet.
42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d'analyses et de recherches industrielles; Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; élaboration et maintenance de bases de données informatisées; Développement, conception et mise à jour de pages d'accueil; Hébergement de pages web; Conseils en matière de services d'information utilisables en ligne; Mise à disposition temporaire de logiciels informatiques non téléchargeables destinés à être utilisés pour la vérification de paiements par carte de crédit et carte bancaire, traitement de transactions par carte de crédit et carte bancaire, services de détection des fraudes de cartes de crédit et cartes bancaires, traitement de paiements de factures automatisés, traitement automatique de données bancaires; Services d'assistance technique, à savoir dépannage de problèmes liés aux logiciels, et intégration de systèmes et réseaux informatiques; Gestion et Services de conseil, À savoir assistance technique aux entreprises en rapport avec l'utilisation de réseaux électroniques de communication en ligne; Services d'un intermédiaire électronique entre réseaux informatiques (centre de compensation), à savoir services tels que l'addition et la conversion de données dans une forme ou structure dépendant du destinataire et/ou comparaison des données (services d'informaticiens); Analyse d'informations du point de vue de leur validité et de leur caractère véridique (services d'économistes); Mise à jour de logiciels de systèmes de saisie et transmission électroniques de données à des fins de transferts de fonds électroniques; Surveillance de systèmes électroniques de saisie et de transmission de données à des fins de transfert électronique de fonds; Surveillance de lecteurs de cartes et appareils électroniques, tous pour traitement de transactions financières et associées, y compris autorisation et traitement de paiements effectués par cartes de crédit, cartes de débit, cartes de magasin, cartes de banque, cartes de paiement, cartes à bons d'achat, autres cartes de paiement et micro-puces contenant les coordonnées de comptes; Surveillance d'appareils électroniques de récupération d'informations enregistrées sur des cartes de crédit, cartes de débit, cartes de magasin, cartes de banque, cartes de paiement, cartes à bons d'achat, autres cartes de paiement et micro-puces contenant les coordonnées de comptes; Surveillance et mise à jour d'appareils électroniques de vérification de l'authenticité de cartes de crédit, cartes de débit, cartes de magasin, cartes de banque, cartes de paiement, cartes à bons d'achat, autres cartes de paiement et micro-puces contenant les coordonnées de comptes; Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; Services de programmation de logiciels; Fourniture de l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la préparation de factures ou pour le suivi de paquets sur des réseaux informatiques, des sites intranets et l'internet; Fourniture de l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables diffusant des données géographiques reçues par le biais d'un système de positionnement mondial; Services des technologies de l'information; Services de fournisseur de services applicatifs (ASP) proposant des logiciels d'application pour ordinateurs portables sans fil et téléphones mobiles afin de permettre aux utilisateurs d'effectuer des paiements électroniques et de recevoir, d'échanger et de gérer des bons électroniques et des reçus électroniques; Crédit-bail et location d'équipements informatiques, de matériel d'ordinateurs, de logiciels et de programmes informatiques; Codage; Services d'autorisation et de vérification de signatures électroniques; Services de vérification et d'autorisation de signatures numériques; Services d'information et de conseil concernant tous les services précités; Services de conseils, uniquement en matière de systèmes de saisie et transmission électroniques de données pour transfert électronique de fonds à partir de points de vente; Services en matière d'amélioration de la sécurité des transactions financières en ligne.
45 Détection de fraudes en rapport avec des cartes de crédit et d'autres cartes de paiement; Services d'information et de conseils concernant les services précités; Services de prévention des vols d'identité et des fraudes liés au traitement de paiements financiers effectués par carte bancaire, carte de crédit, carte de débit, carte de paiement, chèque-cadeau, carte de magasin, porte-monnaie électronique et autres cartes à puce contenant les détails d'un compte en plusieurs devises pour des comptes fournisseurs y compris autorisation, vérification et détection des fraudes liées à des cartes; Confirmation de licences ou de certification électronique.
EN9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life saving and teaching apparatus and instruments; Apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; Magnetic data carriers, recording discs; Compact discs, digital video discs and other media for digital recording; Mechanisms for coin-operated apparatus; Cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; Computer software; Fire-extinguishing apparatus; Computer programs; computer programs for processing of financial payments involving enabling card verification and authorisation, fraud checking, and secure transfer of money for merchant accounts; Apparatus for payment with magnetically encoded cards; Apparatus for payment with magnetically memory cards; apparatus for receiving cash payments being credit cards, debit cards, store cards, bank cards, charge cards, gift voucher cards or other payment cards and microchips containing account details; Apparatus for receiving cash payments; Automatic payment machines; Devices incorporating microprocessors for use in fare payments on public transport; Machine readable devices for cashless payment systems; Magnetic payment cards; Payment cards being magnetically encoded; Read out apparatus for use in the identification of cashless payment means; Read out apparatus for use in the identification of cashless payment means; Tariff devices for recording payment; Terminals for electronically processing credit card payments; Terminals for the electronic payment of charges by credit card; Scientific apparatus and instruments including telecommunications, signalling, checking (supervision), and teaching apparatus; Magnetic data carriers, recording discs; Mechanisms for coin-operated apparatus; Cash registers, Calculators, Data processing equipment and computers, Computers, Servers and Telecommunications software, Semiconductors, Microprocessors, Integrated circuits, Computers memories, Peripherals adapted for use with computers, Data processing units and parts thereof; electronic data carrier cards, charge cards, bank cards, credit cards, debit cards, stored value cards, payment cards; Encoded magnetic card readers, electronic data carrier card readers, electronic encryption units; computer hardware, computer terminals, computer peripheral devices and computer software, electronic apparatus for use in processing financial transactions; computer software relating to the handling of financial transactions such as payments by charge cards, bank cards, credit cards, debit cards, stored value cards and payment cards; Computer software applications; electronic verification apparatus for verifying authenticity of bank cards, credit cards, debit cards, charge cards, stored value and/or payment cards; Parts and fittings for the aforesaid goods; Electronic publications; Downloadable data including publications and software; computer software relating to the handling of financial transactions such as payments by charge cards, bank cards, credit cards, debit cards, stored value cards and payment cards; Prepaid cards, debit cards, credit cards and other payment cards; Databases (electronic); Stored and downloadable computer-software; Electronic apparatus for verifying the authenticity of pre-paid, debit, credit and other payment cards; Digital transmitting and receiving apparatus, in particular mobile telephones and other mobile transmitting and receiving apparatus, for stationary and mobile payment systems; Electric, electronic and optical devices and instruments, and parts therefor, for the recording, processing, receiving, transmission, sending, storage, exchange and output of messages, images, speech and data (included in class 9), for the control and management of financial services and payment transactions relating thereto, except accelerators and encryptographic accelerators; Data carriers containing recorded computer software, in particular magnetic and optical data carriers containing computer software, in particular applications software, operating systems software, database software, data encoding software, data decoding software and software for processing digital signatures; Calculating machines, data processing equipment and computers, and parts therefor; Active and passive electronic components, in particular integrated and non-integrated semiconductor components; Printed circuit boards with and without electronic components; Application software for mobile phones; Application software for mobile telephones, namely for performing financial transactions; Application software for mobile telephones, namely for managing payment transactions.
35 Computerised file management; Computer services, namely providing of an interactive computer database in the field of payment information and payment behaviour for the evaluation and analysis thereof, for commercial purposes; Loyalty, incentive and bonus program services; Management of discount schemes where participants obtain discounts on goods and services through the use of a certain software; Advertising; Business management; Business administration; Office functions.
36 Insurance; Financial affairs; Monetary affairs; Real estate affairs; Insurance underwriting; Insurance services relating to credit cards; Insurance information; Financial services relating to credit cards; Banking; Online banking; credit card, debit card, store card, bank card, charge card, gift voucher card, other payment card authorisation services; Electronic funds transfer and payment services; Processing and verification of transactions made using credit cards, debit cards, store cards, bank cards, charge cards, gift voucher cards, other payment cards and microchips containing account details and other electronic payment transactions; card to card transfer and mobile banking and payments; Clearing-houses, financial; Payment processing; Conducting of electronic payment transactions, namely by means of computer software; Management of payment transactions, namely for all transactions carried out by customers using the payment software or via the customer account; Credit card advisory services; Issuance of credit cards; Provision of credit cards; processing of credit and debit transactions by telecommunication link; issue and redemption of tokens, coupons and vouchers of value; Currency trading and exchange services; Electronic wallet services (payment services); E-wallet account services, namely the provision of online electronic money accounts (e-wallet accounts) and services for consumers and online merchants whereby consumers fund their e-wallet accounts and consumers and online merchants (businesses) send and receive payments and remittances over the Internet; point of sale payment services; mail payment services; telephone payment services; recurring payment services; merchant account services; Financial risk management services; Financial affairs; Insurance; Monetary affairs; services for secure transfer of money between banks, their customers and merchant accounts; Financial risk management services; financial services being financial analysis and consultation, financial exchange of data between financial institutions and their customers, financial services relating to analysis of payment transaction data; monetary affairs services being cross border multi-currency exchange services; Information, advisory and consultancy services relating to all the aforesaid services; Distribution of vouchers, voucher codes, gift codes, claim codes, discount offers, promotional offers, coupons and printable vouchers via email, enabling consumers to conveniently view and redeem tokens of value via the internet; Computer services, namely providing of interactive databases concerning payment behaviour, accessible via the internet.
38 Telecommunications; Providing access to databases; Transmission of database information via telecommunications networks; Access to content, websites and portals; Receipt and/or delivery of messages, documents and other data by electronic transmission; Receipt and/or delivery of messages, documents and other data via the internet; Provision of electronic communication links; Providing access to computer servers, databases and networks; Provision of internet access services; Provision of telecommunications connections and access to the Internet; Telecommunication portal services; Location-based and personal transmission of information; Transmission of location-specific data via the internet; leasing of access time to databases; Information, advice and consultancy services relating to all the aforesaid.
39 Providing of location-specific data via the internet.
42 Scientific and technological services and research and design relating thereto; Industrial analysis and research services; Design and development of computer hardware and software; Creation and maintenance of computer databases; Development, design and updating of home pages; Web pages hosting; Consultancy in connection with information services usable online; Enabling temporary use of non-downloadable computer software for verifying credit card and bank card payments, processing of credit card and bank card transactions, investigation of fraud in relation to credit cards and bank cards, processing of electronic payment transactions, processing of automated clearance payments, automatic database management; Technical support services, namely, troubleshooting of computer software problems, and integration of computer systems and networks; Management and Advisory services, Namely technical assistance for businesses in relation to the use of electronic online communications networks; Services of an electronic exchange between computer networks (clearing centre), namely adding and converting data into a receiver-dependent form/structure and/or data matching (computer-aided economic services); Analysis (validation and verification) of information (economic services); updating software of electronic data capture and transmission systems for the purposes of electronic funds transfer; monitoring of electronic data capture and transmission systems for the purpose of electronic funds transfer; monitoring of card readers and electronic apparatus all for handling financial and associated transactions including authorisation and processing of payments made with credit cards, debit cards, store cards, bank cards, charge cards, gift voucher cards, other payment cards and microchips containing account details; monitoring of electronic apparatus for retrieving information stored on credit cards, debit cards, store cards, bank cards, charge cards, gift voucher cards, other payment cards and microchips containing account details; monitoring updating of electronic verification apparatus for verifying authenticity of credit cards, debit cards, store cards, bank cards, charge cards, gift voucher cards, other payment cards and microchips containing account details; Design and development of computer hardware and software; Computer software programming services; providing temporary use of non-downloadable computer software for preparing invoices or for tracking packages over computer networks, intranets and the internet; providing temporary use of non-downloadable computer software broadcasting geographical data received using a global positioning system; IT services; application service provider (ASP) services featuring mobile phone and wireless handheld computer applications software for use in enabling users to make electronic payments and to receive, redeem, and manage electronic receipts and electronic coupons; lease, hire and rental of computer equipment, hardware, software and programs; Encryption; Electronic signature verification and authorisation services; Digital signature verification and authorisation services; Information and advisory services relating to any of the aforesaid services; Advisory and consultancy services, all relating to electronic data capture and transmission systems for the purposes of electronic funds transfer from points of sale; Services for improving the security of online financial transaction data.
45 Fraud investigation in relation to credit and other payment cards; Information and advisory services relating to all the aforementioned services; identity theft and fraud prevention services relating to processing of financial payments made by bank cards, credit cards, debit cards, charge cards, gift voucher cards, store cards, stored value payment cards and other cards containing microchips with bank account details in multiple currencies for merchant accounts including card authorisation, verification and fraud screening; Confirmation of licences or electronic certification.

-, informace k výpisu ochranné známky

Výpis údajů k ochranné známce - byl pořízen dne 24.12.2016 04:20.

Originál výpisu můžete najít na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví, Česká verze and English version


Hledání ochranné známky


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů