MY JSME SPORT - přihláška 576866 (zdroj ÚPV-ČR)

MY JSME SPORT, ochranná známka - základní údaje k ochranné známce MY JSME SPORT, číslo přihlášky 576866, zdroj ÚPV-ČR. Typ: Obrazová, datum registrace 1. 6. 2022.

Základní údaje ochranné známky

Zdroj: ÚPV-ČR
Číslo přihlášky: 576866
Reprodukce: MY JSME SPORT
Třídy výrobků a služeb: 9, 35, 36, 38, 41, 42
Datum podání přihlášky: 10.1.2022
Datum registrace 1.6.2022
Datum zveřejnění přihlášky: 23.2.2022
Datum priority: 10.1.2022
Země původu: CZ
Stav dokumentu: 6 - Zapsaná ochranná známka (platný dokument)
Druh: Obrazová
Seznam výrobků a služeb:
9 přístroje a nástroje vědecké, námořní, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, vážicí, měřicí, signalizační, kontrolní (inspekční), záchranné a učební, přístroje a nástroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu, přístroje pro záznam, přenos ...nebo reprodukci zvuku nebo obrazu, magnetické nosiče dat, záznamové disky, kompaktní disky, DVD a jiná digitální záznamová média, mechanismy pro přístroje na mince, registrační pokladny, počítací stroje, zařízení pro zpracování dat, počítače, počítačový software, hasicí přístroje, přístroje pro přenos zvuku a obrazu, telekomunikační přístroje, mobilní telekomunikační přístroje, mobilní telekomunikační sluchátka, digitální telekomunikační přístroje a nástroje, digitální tablety, tabletové počítače, počítačový hardware, počítačový aplikační software, počítačový software ke stažení z internetu, nahraný počítačový software, softwarové aplikace, mobilní softwarové aplikace, aplikace pro multimediální zařízení ke stažení, počítačové hry, počítačový herní software, počítačové softwarové aplikace ke stažení, programy počítačových her, osobní digitální asistenční zařízení (PDA - Personal Digital Assistants), kapesní počítače, mobilní telefony, selfie tyče (ruční monopody), chytré prsteny, chytré telefony, chytré hodinky, nositelné technologie, přenosné počítače, lineární ovladače (elektrické), telekomunikační síťové přístroje, software ovladačů pro telekomunikační sítě a pro telekomunikační přístroje, podcasty, podcasty ke stažení, digitální obsah ke stažení ve formě televizních pořadů, mediální obsah, mediální obsah ke stažení, ochranné oděvy, ochranné přilby, televizory, sluchátka, přístroje pro globální navigační systémy (GPS), satelitní navigační zařízení, senzory, zařízení, senzory a brány internetu věcí (IoT), počítačový hardware a software pro použití v zařízeních s internetem věcí (IoT), počítačový software nahraný na CD-ROM, SD-karty (zabezpečené digitální karty), inteligentní měřiče, brýle, brýle na brýle, sluneční brýle, ochranné brýle a jejich pouzdra, fotoaparáty, objektivy fotoaparátu, MP3 přehrávače, audiokazety, audiokazety, audiodisky, audio-video pásky, audio-video kazety, audio-video disky, videokazety, videodisky, CD, DVD, elektronické publikace ke stažení, obrazové soubory ke stažení, hudební soubory ke stažení, podložky pod myš, magnety, kryty mobilních telefonů, pouzdra na mobilní telefony, hands-free soupravy pro telefony, magnetické karty, kódované karty, aplikační software pro mobilní telefony, telekomunikační software, software pro zpracování finančních transakcí, elektronické nástěnky, elektrické baterie, nabíječky baterií, bezpečnostní poplašná zařízení (jiná než pro vozidla), bezpečnostní kamery, bezpečnostní varovná zařízení, bezpečnostní kontrolní přístroje, bezpečnostní sledovací přístroje, počítačový software pro bezpečnostní účely, počítačový software pro účely pojištění, SIM karty, interaktivní dotykové terminály, antény, alarmy, elektrické kabely, chemické přístroje a nástroje, nahrané počítačové operační programy, periferní zařízení počítačů, přístroje pro zpracování dat, diagnostické přístroje (nikoli pro lékařské účely), přístroje pro měření vzdálenosti, přístroje pro záznam vzdálenosti, vyzváněcí tóny ke stažení pro mobilní telefony, elektronické štítky pro zboží, okuláry, ochranné brýle pro sport, magnetické identifikační karty, komunikační zařízení, reproduktory, magnetická datová média, matematické nástroje, modemy, elektrické monitorovací přístroje, televizní přístroje, zkušební přístroje (ne pro lékařské účely), telekomunikační vysílače, přístroje pro správu mobilních zařízení, software pro správu mobilních zařízení, software pro správu softwarových funkcí na elektronických zařízeních, počítačový virový software, počítačový antivirový software, chytrý domácí software a zařízení, domácí automatizační zařízení, zábavní systémy v automobilu, software na ochranu soukromí, tiskárny, tiskové programy, servery, elektrické rozdělovače a kabely, rozbočovače pro počítačové sítě, měřicí převodníky, fototiskárny, části a vybavení veškerého výše uvedeného zboží
35 reklama, propagace, inzerce, řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářská činnost, organizace, provozování a dohled nad věrnostními a pobídkovými programy, maloobchodní služby a online maloobchodní služby spojené s prodejem vědeckých, námořních, zeměměřických, fotografických, kinem...atografických, optických, vážicích, měřicích, signalizačních, kontrolních (dozor), záchranářských a výukových přístrojů a nástrojů, přístrojů a nástrojů pro vedení, přepínání, transformaci, akumulaci, regulaci nebo řízení elektřiny, přístrojů pro záznam, přenos nebo reprodukci zvuku nebo obrazu, maloobchodní služby a on-line maloobchodní služby spojené s prodejem magnetických nosičů dat, záznamových disků, kompaktních disků, DVD a jiných digitálních záznamových médií, mechanismů pro přístroje na mince, pokladen, počítacích strojů, zařízení pro zpracování dat, počítačů, počítačového software, hasicích přístrojů, telekomunikačních přístrojů, mobilních telekomunikačních přístrojů, mobilních telekomunikačních sluchátek, maloobchodní služby a online maloobchodní služby spojené s prodejem digitálních telekomunikačních přístrojů a nástrojů, digitálních tabletů, počítačového hardwaru, počítačového aplikačního softwaru, počítačového softwaru ke stažení z internetu, nahraného počítačového softwaru, softwarových aplikací, mobilních softwarových aplikací, aplikací ke stažení pro multimediální zařízení, počítačových her, programů počítačových her, PDA (Personal Digital Assistants), maloobchodní služby a online maloobchodní služby spojené s prodejem kapesních počítačů, mobilních telefonů, přenosných počítačů, telekomunikačních síťových přístrojů, softwaru ovladačů pro telekomunikačních sítí a pro telekomunikační přístroje, ochranných oděvů, ochranných přileb, televizorů, sluchátek, globálních polohovacích systémů (GPS) přístrojů, satelitních navigačních zařízení, počítačového softwaru zaznamenaného na CD-ROM, SD-karet (zabezpečených digitálních karet), brýlí, brýlí na brýle, brýlí, maloobchodní služby a online maloobchodní služby spojené s prodejem ochranných brýlí a jejich pouzder, kontaktních čoček, fotoaparátů, kamerových čoček, MP3 přehrávačů, zvukových pásek, audiokazet, zvukových disků, audio-video pásek, audio-video kazet, audio-video disků, videokazet, videokazet, videodisků, CD, DVD, elektronických publikací ke stažení, obrazových souborů ke stažení, hudebních souborů ke stažení, rohoží pod myš, magnetů, krytů mobilních telefonů, pouzder na mobilní telefony, maloobchodní služby a online maloobchodní služby spojené s prodejem souprav handsfree pro telefony, magnetických karet, kódovaných karet, aplikačního softwaru pro mobilní telefony, softwaru pro telekomunikace, softwaru pro zpracování finančních transakcí, elektronických nástěnek, elektrických baterií, nabíječek baterií, bezpečnostníchh poplachů, bezpečnostních kamer, bezpečnostních výstražných přístrojů, bezpečnostních kontrolních přístrojů, bezpečnostních sledovacích přístrojů, počítačového softwaru pro bezpečnostní účely, maloobchodní služby a on-line maloobchodní služby spojené s prodejem počítačového softwaru pro pojišťovací účely, SIM karet, antén, alarmů, elektrických kabelů, chemických přístrojů a nástrojů, zaznamenaných počítačových operačních programů, počítačových periferních zařízení, přístrojů pro zpracování dat, diagnostických přístrojů (ne pro lékařské účely), přístrojů pro měření vzdálenosti, přístrojů pro záznam vzdálenosti, vyzváněcích tónů ke stažení pro mobilní telefony, elektronických štítků pro zboží, maloobchodní služby a on-line maloobchodní služby spojené s prodejem elektronických značek pro zboží, okulárů, sportovních brýlí, magnetických identifikačních karet, komunikačních přístrojů, reproduktorů, nosičů dat, matematických nástrojů, modemů, elektrických monitorovacích přístrojů, televizních přístrojů, zkušebních přístrojů (ne pro lékařské účely), telekomunikačních vysílačů, maloobchodní služby a on-line maloobchodní služby spojené s výrobky: papír, lepenka, tiskoviny, fotografie, papírenské zboží, maloobchodní služby a online maloobchodní služby spojené s prodejem kancelářských potřeb, výukových a výukových materiálů, obalového materiálu, vzdělávacích potřeb, psacích potřeb, psacích potřeb, psacích potřeb, knih, katalogů, karet, návodů k použití, časopisů, zásilkových katalogů, novin, brožur, periodických publikací, kalendářů, diářů, štítků, map, tištěných publikací, pohlednic, plakátů, tištěných formulářů, maloobchodní služby a on-line maloobchodní služby spojené s oděvy, obuví, pokrývkami hlavy, domácími nebo kuchyňskými potřebami a nádobami, nádobím, stolním náčiním, zařízeními na vaření potravin, příbory, čisticími potřebami, zahradnickými potřebami, klenoty, hodinářskými a chronometrickými nástroji, hudebními nástroji, přístroji pro osvětlení, textilem, domácími textilními výrobky, nábytkem, bytovými textiliemi, taškami, zavazadly, toaletními potřebami, kosmetikou, farmaceutickými přípravky, čisticími přípravky, maloobchodní služby a online maloobchodní služby spojené s prodejem tašek, zavazadel, her a hraček, gymnastických potřeb, sportovních potřeb, sportovních potřeb, masa, ryb, drůbeže, zvěřiny, potravin, cukrovinek, zákusků, pečiva, lahůdek, ovoce, květin, rostlin, kávy, čajů, kakaa, cukru, rýže, piva, minerálních vod, sodových vod a jiných nealkoholických nápojů, alkoholických nápojů, zápalek, tabákových výrobků, maloobchodní služby a on-line maloobchodní služby týkající se terminálů s interaktivní dotykovou obrazovkou, selfie tyčí, chytrých prstenů, chytrých telefonů, chytrých hodinek, automobilového příslušenství, automobilových náhradních dílů, vozidel, paliva, stavebních materiálů, obchodní řízení maloobchodních prodejen, zprostředkování předplatného telekomunikačních služeb pro druhé, kompilace a systematizace informací do počítačových databází, kompilace statistik a analýz finančních nákladů, pořádání soutěží pro reklamní účely, náborové služby, nábor zaměstnanců, nábor pracovníků, pracovní poradenství, pracovní agentury, poskytování informací o zaměstnání, obchodní správa licencování zboží a služeb pro druhé, obchodní informace a poradenství pro spotřebitele, průzkum veřejného mínění, služby porovnávání cen, obstarávací služby pro druhé (nákup zboží a služeb pro jiné podniky), pronájem reklamního prostoru, pronájem reklamního času na komunikačních médiích, podpora prodeje pro druhé, vyhledávání sponzorů, sjednávání obchodních smluv pro druhé, informační a poradenské služby vztahující se k výše uvedeným službám, informační a poradenské služby vztahující se k výše uvedeným službám poskytované on-line z počítačových databází nebo internetu, informační a poradenské služby vztahující se k výše uvedeným službám poskytovaným prostřednictvím telekomunikačních sítí
36 pojištění, finanční služby, peněžní služby, služby týkající se nemovitostí, poskytování finančních informací, finanční poradenství vztahující se k tarifům, poskytování informací a poradenství týkající se financí a pojištění, finanční platební služby, služby zpracování plateb, elektronické platební s...lužby, automatizované platební služby, agentury pro výběr plateb, zpracování platebních transakcí přes internet, služby převodu peněz, služby elektronického převodu peněžních prostředků, služby placení účtů, internetové bankovnictví, mobilní bankovní služby, vydávání telefonních karetních služeb, vydávání poukázek a kupónů, jmenovitě dárkových karet, vydávání poukázek a kupónů ve vztahu k věrnostním schématům zákazníků, sponzorování sportu, sportovních týmů a sportovních akcí, správa pojištění, pojištění telekomunikačních přístrojů a nástrojů, pojištění pro mobilní telekomunikační přístroje a nástroje, pojištění digitálních přístrojů a nástrojů, pojištění digitálních tablet, pojištění počítačového softwaru a hardwaru, cestovní pojištění, pojištění vozidla, pojištění domácnosti, charitativní získávání finančních prostředků, služby kreditní karty, služby debetních karet, agentury pro vymáhání pohledávek, finanční sponzorství, oceňování nákladů na opravu (finanční oceňování), leasing budov, finanční hodnocení (pojištění, bankovnictví, nemovitosti), realitní agentury, správa nemovitostí vztahující se ke kancelářským prostorům, pronájem kanceláří, pronájem nemovitostí, pronájem obchodních prostor, leasing nemovitostí, pronájem kancelářských prostor, realitní kanceláře, oceňování nemovitostí, správa nemovitostí, inkaso nájemného, pronájem kanceláří (nemovitostí), pronájem bytů, oceňování známek, finanční leasing, správa nemovitostí a budov, leasing mobilních telefonů, počítačů a tabletových počítačů, financování nákupu na splátky, informační a poradenské služby vztahující se k výše uvedeným službám, informační a poradenské služby vztahující se k výše uvedeným službám poskytované on-line z počítačových databází nebo internetu, informační a poradenské služby vztahující se k výše uvedeným službám poskytovaným prostřednictvím telekomunikačních sítí
38 spoje, telekomunikační služby, mobilní telekomunikační služby, mobilní telekomunikační síťové služby, telekomunikační portálové služby, služby datového přenosu, kabelové televizní vysílání, komunikace prostřednictvím počítačových terminálů, komunikace prostřednictvím optických sítí z optických vláke...n, počítačový přenos zpráv, videa, zvuku a obrázků, služby elektronických vývěsek (telekomunikační služby), elektronická pošta, faxový přenos, poskytování informací o telekomunikacích, odesílání zpráv, pagingové služby (rádio, telefon nebo jiné prostředky elektronické komunikace), poskytování přístupu k databázím, poskytování internetových diskusních fór, poskytování telekomunikačních kanálů pro služby teleshoppingu, poskytování telekomunikačních připojení k globální počítačové síti, poskytování uživatelského přístupu k celosvětovým počítačovým sítím, rozhlasové vysílání, televizní vysílání, pronájem přístupového času do globálních počítačových sítí, pronájem přístrojů pro odesílání zpráv, pronájem modemů, pronájem telekomunikačních zařízení, pronájem telefonů, satelitní přenos, telekonferenční služby, telegrafní služby, telefonní služby, telexové služby, přenos digitálních souborů, přenos pohlednic online, přenos telegramů, služby hlasové pošty, drátová služba, bezdrátové vysílání, přístup k obsahu, webovým stránkám a portálům, poskytování přístupu k platformám a portálům na internetu, telekomunikační služby poskytované prostřednictvím platforem a portálů na internetu a jiných médiích, poskytování širokopásmového telekomunikačního přístupu, širokopásmové služby, bezdrátové komunikační služby, digitální komunikační služby, vysílací služby, přenos videa na vyžádání, zajištění přístupu k internetovému portálu s programy pro video na vyžádání, vysílání videa, streamování videa, vysílací služby vztahující se k TV s internetovým protokolem, poskytování přístupu k televizi s internetovým protokolem, vysílání televize přes internet, streaming video materiálu na internetu, streaming audio a video materiálů na internetu, služby přístupu k internetu, e-mailové a textové zprávy, telekomunikační informace poskytované prostřednictvím telekomunikačních sítí, služby poskytovatele sítě, jmenovitě pronájem a zpracování času přístupu k datovým sítím a databázím, zejména internetu, komunikační služby pro přístup k databázi, pronájem času přístupu do počítačové databáze, poskytování přístupu k počítačovým databázím, pronájem času přístupu do počítačové databáze, provozování sítě jako telekomunikační služby, poskytování elektronických vývěsek, poskytování přístupu k weblogům, poskytování přístupu k podcastům, chatovací služby pro sociální sítě, poskytování online fór, fóra pro sociální sítě, poskytování elektronických telekomunikačních spojení, směrovací a spojovací služby pro telekomunikace, pronájem telekomunikačních zařízení, poskytování přístupu k počítačovým databázím v oblasti sociálních sítí, sociálního zavádění a seznamování, informační a poradenské služby vztahující se k výše uvedenému, informační a poradenské služby vztahující se k výše uvedeným službám poskytované on-line z počítačových databází nebo internetu, telematické služby, informační a poradenské služby vztahující se k výše uvedeným službám poskytovaným prostřednictvím telekomunikačních sítí
41 vzdělávací a školicí služby, nakladatelská a vydavatelská činnost, zábava, sportovní a kulturní aktivity, akademie (vzdělávání), zábavní parky, pobavení, pořádání a vedení kolokvií, organizování a vedení koncertů, organizování a vedení konferencí, pořádání a vedení kongresů, pořádání a vedení seminá...řů, pořádání a vedení sympozií, pořádání soutěží krásy, rezervace míst pro představení, prezentace kina, klubové služby (zábava nebo vzdělávání), koučování (školení), diskotékové služby, poskytování vzdělávacích informací, vzdělávací zkoušky, elektronické publikování stolních počítačů, zábavní služby, poskytování informací o zábavě, organizování módních přehlídek pro zábavní účely, filmová produkce, jiná než reklamní filmy, hazardní hry, herní služby poskytované on-line z počítačové sítě, pronájem herního vybavení, služby klubů zdraví (zdravotní a kondiční trénink), služby prázdninových táborů (zábava), hudební sály, zpravodajské služby, organizování představení (služby impresáriů), organizování sportovních soutěží, plánování večírků (zábava), služby osobního trenéra (fitness trénink), tělesná výchova, praktický výcvik (ukázka), výroba hudby, výroba rozhlasových a televizních programů, zveřejňování, oznamování a psaní textů, výroba představení, poskytování karaoke služeb, poskytování on-line elektronických publikací, bez možnosti stažení, poskytování sportovních zařízení, vydávání knih, vydávání elektronických knih a časopisů on-line, vydávání textů, s výjimkou reklamních, rozhlasová zábava, služby nahrávacích studií, poskytování rekreačních zařízení, služby sportovních táborů, titulkování, televizní zábava, diskuzní pořady, talk show, divadelní produkce, služby agentur pro prodej vstupenek (zábava), načasování sportovních akcí, výuka, interaktivní zábavní služby, audiovizuální ukázkové prezentace, služby elektronických her poskytované prostřednictvím jakékoli komunikační sítě, zábavní služby poskytované prostřednictvím telekomunikačních sítí, vzdělávání, školení, poskytování sportovních a kulturních informací prostřednictvím telekomunikačních sítí, poskytování zpravodajských informací, služby reportérů (zpravodajství), obrazové zpravodajství, služby televizní zábavy, satelitní televizní pořady, distribuce televizních pořadů, poskytování živých vystoupení, produkce televizních pořadů, poskytování on-line video a audio obsahu bez možnosti stažení, příprava zábavních programů pro vysílání, zábava prostřednictvím bezdrátového televizního vysílání, výroba televizních programů pro vysílání na mobilních zařízeních, produkce podcastů, poskytování zábavy prostřednictvím podcastů, poskytování televizních programů a filmů bez možnosti stažení prostřednictvím služeb videa na vyžádání, televizní produkce, televizní programové služby, televizní produkce a televizní programové služby poskytované prostřednictvím technologie internetového protokolu, poskytování hudebních akcí, zábavní klubové služby, diskotékové služby, prezentace živých vystoupení, noční kluby, pronájem hudebních míst a stadionů, kasino služby, rezervace vstupenek na zábavné, sportovní a kulturní akce, informační služby o vstupenkách na zábavní, sportovní a kulturní akce, služby agentur pro prodej vstupenek na zábavní, sportovní a kulturní akce, poskytování on-line počítačových her, pronájem počítačových herních programů, počítačové zábavní služby, poskytování informací, zpráv a komentářů v oboru počítačových her, organizování a vedení soutěží počítačových her, vydavatelské služby, poskytování on-line elektronických publikací, bez možnosti stažení, organizování a vedení soutěží, her a kvízů, pořádání, organizování a vedení soutěží, her a kvízů pro zábavní, rekreační, kulturní a vzdělávací účely, organizace cen, kariérové poradenství (školicí a vzdělávací služby), pořádání telefonických soutěží, služby rezervační agentury spojené s vydáváním vstupenek na zábavní akce, školení o zaměstnání, informační a poradenské služby vztahující se k výše uvedenému, informační a poradenské služby vztahující se k výše uvedeným službám poskytované on-line z počítačových databází nebo internetu, informační a poradenské služby vztahující se k výše uvedeným službám poskytovaným prostřednictvím telekomunikačních sítí
42 vědecké a technologické služby a související výzkum a projektování, průmyslové analýzy a výzkumné služby, návrh a vývoj počítačového hardwaru a softwaru, kalibrace (měření), poskytování počítačových technologií prostřednictvím internetu (cloud computing), programování, pronájem počítačů, poradenství... v oblasti počítačového softwaru, návrh počítačového softwaru, aktualizace počítačového softwaru, analýza počítačových systémů, návrh počítačových systémů a stavební konstrukce, poradenství při navrhování a vývoji počítačového hardwaru, poradenství v oblasti úspory energie, převod dat nebo dokumentů z fyzických na elektronická média, tvorba a údržba webových stránek pro druhé, konverze dat počítačových programů a dat (ne fyzická konverze), digitalizace dokumentů (skenování), duplikace počítačových programů, inženýrství, hosting počítačových stránek (webových stránek), průmyslový design, instalace počítačového softwaru, vědecké laboratorní služby, geodetické práce, údržba počítačového softwaru, testování materiálu, mechanický výzkum, monitorování počítačových systémů pomocí vzdáleného přístupu, obalový design, technické projektové studie, poskytování vyhledávačů pro internet, poskytování vědeckých informací, poradenství a poradenství v oblasti kompenzace uhlíku, kontrola kvality, obnova počítačových dat, pronájem počítačového softwaru, pronájem webových serverů, výzkum a vývoj pro druhé, zeměměřičství, technický výzkum, a to počítačové programovací služby, programování zařízení pro zpracování dat, poradenství v oblasti počítačového hardwaru, pronájem počítačového hardwaru, poskytování aplikačních služeb (ASP), poradenství v oblasti počítačového softwaru, tvorba a údržba blogů pro druhé, odborné poradenství a znalecký posudek vztahující se k technologii, pronájem přístrojů a počítačů pro zpracování dat, technické služby vztahující se k projekci a plánování telekomunikačních zařízení, služby výzkumu výrobků, předpověď počasí, výzkum v oblasti telekomunikačních technologií, monitorování síťových systémů v oblasti telekomunikací, technické podpůrné služby vztahující se k telekomunikacím a zařízením, služby zabezpečení dat, služby zabezpečení dat (firewally), výzkum týkající se bezpečnosti, monitorovací služby počítačového zabezpečovacího systému, údržba počítačového softwaru vztahujícího se k počítačové bezpečnosti a prevenci počítačových rizik, aktualizace počítačového softwaru vztahujícího se k počítačové bezpečnosti a prevenci počítačových rizik, IT bezpečnost, ochrana a obnova, internetové bezpečnostní poradenství, monitorovací služby počítačového zabezpečovacího systému, programování internetových bezpečnostních programů, odborné poradenství vztahující se k počítačové bezpečnosti, poradenství v oboru bezpečnostního softwaru, analýza počítačových hrozeb pro ochranu dat, návrh a vývoj elektronických bezpečnostních datových systémů, návrh a vývoj systémů pro zabezpečení dat na internetu, služby ochrany počítačových virů, odblokování mobilních telefonů, hosting webových portálů, návrh webového portálu, software jako služba (SaaS), konzultační služby v oblasti softwaru jako služby (SaaS), platforma jako služba (PaaS), informační a poradenské služby vztahující se k výše uvedenému, informační a poradenské služby vztahující se k výše uvedeným službám poskytované on-line z počítačových databází nebo internetu, informační a poradenské služby vztahující se k výše uvedeným službám poskytovaným prostřednictvím telekomunikačních sítí

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.